MINŐSÉGÜGY
A BÁLINT ANALITIKA Kft. tevékenységének középpontjában a VEVŐ áll, akinek igényeit csak minőségi munkával lehet és szabad kielégíteni. Vállalatpolitikánk tartalmazza elkötelezettségünket a minőség iránt.

A minőséget minőségirányítási rendszereken keresztül építjük, ellenőrizzük és fejlesztjük, hangsúlyozottan kiemelve azokat a kockázati tényezőket, melyek lényegesen befolyásolják a végeredményt, a szolgáltatásunkat. A folyamatos javítás, fejlesztés és kutatási tevékenység növeli a vevőink megelégedettségét, az együttműködéseink hatékonyságát.
A folyamataink szabályozottak. A jól meghatározott felelősségi- és hatáskörök a munkatársaink számára egyértelművé teszik az elvégzendő feladatokat, ugyanakkor növeli a motivációt, ösztönzi az innovációt. Mindezek bizonyításához a Laboratóriumunk akkreditált státuszt szerzett. Első státuszunkat a német akkreditáló szervezettől 2001-ben kaptuk, majd folyamatos fenntartás mellett 2011-től a hazai akkreditáló szervezetektől szereztük meg az akkreditált státuszt.
Jelenleg érvényes okiratunk száma: NAH-1-1666/2019.
Az általunk készített vizsgálati jegyzőkönyvek alkalmasak igazolni a hatóságok, valamint a jogszabályok előírásainak betartását is. Vonatkozik ez vízre, talajra, hulladékra, élelmiszerre stb. Ezzel egyidejűleg kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a szakmai, hatósági elvárásokon túl mindenkor eleget tegyünk a magyar lakosság egyedi elvárásainak is.
Ügyfeleink határon innen és túl, igényelhetnek a magyar nyelvű jegyzőkönyvön, szakértői véleményen kívül más, idegen nyelvű dokumentumot is, melyért külön díjazást nem számítunk fel.

Szolgáltatásunk
fő területei a mintavétel, a vizsgálat, a tényfeltárás, szaktanácsadás. Tevékenységünk színvonala lehetővé tette, hogy az akkreditált státusz mellett tanúsítást szerezzünk az AQAP 2110 sz. szabvány és az MSZ EN ISO 9001 sz. szabvány kielégítésére, mellyel fegyveres testület beszállítóivá is válhattunk.

A minőségi munka követelménye kiterjed speciális előírások kielégítésére is, így a munkatársak, valamint a környezetünk lehető legmagasabb szintű védelmére. Ezek megfogalmazására a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszerünkben (MEBIR) került sor. A vonatkozó MSZ ISO 45001 szabvány szolgál a  hatékonyság és az eredményességének javítására, melyre szintén tanúsíttattuk a Laboratóriumunkat. A rendszer kiépítése során figyelembe vettük a szervezetünk sajátosságait, mellyel a rendszer hozzájárul az értékteremtéshez.

Vállalatpolitika letöltés

Minőségpolitikai nyilatkozat letöltés

Akkreditálási okirat
MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 (NAH-1-1666/2019) letöltés / download

Tanúsítási okiratok
MSZ EN ISO 14001 letöltés / download

MSZ EN ISO 9001 letöltés / download

MSZ ISO 45001 letöltés / download

AQAP 2110 letöltés

GMP+ letöltés