MINŐSÉGÜGY
A BÁLINT ANALITIKA Kft. tevékenységének középpontjában a VEVŐ áll, akinek igényeit csak minőségi munkával lehet és szabad kielégíteni. Minőségpolitikai nyilatkozatunk tartalmazza elkötelezettségünket a minőség irányt.

A minőséget minőségirányítási rendszereken keresztül építjük, ellenőrizzük és fejlesztjük, hangsúlyozottan kiemelve azokat a kockázati tényezőket, melyek lényegesen befolyásolják a végeredményt, a szolgáltatásunkat. A folyamatos javítás, fejlesztés és kutatási tevékenység növeli a vevőink megelégedettségét, az együttműködéseink hatékonyságát.
A folyamataink szabályozottak. A jól meghatározott felelősségi- és hatáskörök a munkatársaink számára egyértelművé teszik az elvégzendő feladatokat, ugyanakkor növeli a motivációt, ösztönzi az innovációt. Mindezek bizonyításához a Laboratóriumunk akkreditált státuszt szerzett. Első státuszunkat a német akkreditáló szervezettől 2001-ben kaptuk, majd folyamatos fenntartás mellett 2011-től a hazai akkreditáló szervezetektől szereztük meg az akkreditált státuszt.
Jelenleg érvényes okiratunk száma: NAH-1-1666/2015.
Az általunk készített vizsgálati jegyzőkönyvek alkalmasak igazolni a hatóságok, valamint a jogszabályok előírásainak betartását is. Vonatkozik ez vízre, talajra, hulladékra, élelmiszerre stb. Ezzel egyidejűleg kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a szakmai, hatósági elvárásokon túl mindenkor eleget tegyünk a magyar lakosság egyedi elvárásainak is.
Ügyfeleink határon innen és túl, igényelhetnek a magyar nyelvű jegyzőkönyvön, szakértői véleményen kívül más, idegen nyelvű dokumentumot is, melyért külön díjazást nem számítunk fel.

Szolgáltatásunk
fő területei a mintavétel, a vizsgálat, a tényfeltárás, szaktanácsadás. Tevékenységünk színvonala lehetővé tette, hogy az akkreditált státusz mellett tanúsítást szerezzünk az AQAP 2120 sz. szabvány és az MSZ EN ISO 9001:2009 sz. szabvány kielégítésére, mellyel fegyveres testület beszállítóivá is válhattunk.

A minőségi munka követelménye kiterjed speciális előírások kielégítésére is, így a munkatársak, valamint a környezetünk lehető legmagasabb szintű védelmére. Ezek megfogalmazására a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszerünkben (MEBIR) került sor. A vonatkozó OHSAS 18001:2007 szabvány szolgál a  hatékonyság és az eredményességének javítására, melyre szintén tanúsíttattuk a Laboratóriumunkat. A rendszer kiépítése során figyelembe vettük a szervezetünk sajátosságait, mellyel a rendszer hozzájárul az értékteremtéshez.

Minőségpolitikai nyilatkozat letöltés

Akkreditálási okirat
MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 (NAH-1-1666/2015) letöltés / download

Tanúsítási okiratok
MSZ EN ISO 9001:2009 (EMT) letöltés / download

MSZ EN ISO 9001:2009 (NQA) letöltés / download

OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2007) letöltés / download

AQAP 2120:2009 letöltés / download